‘Edwina ontmoette ik in de Bosshardtburgh, een woonvoorziening van het Leger des Heils in Amsterdam. Zij […]
Wie was Jan? Er zijn nog vele vragen onbeantwoord.
Eric heeft zijn leven geleefd op zijn manier.