Wij verzamelen levensverhalen van mensen zonder netwerk. Dit doen wij om nog eenmaal hun levensverhaal te kunnen vertellen nadat zij zijn overleden. Deze verhalen slaan wij op in de database zodat wij die na overlijden kunnen raadplegen. Wij noemen dat een sociaal testament.

Wij weten dan welke mensen wij voor de uitvaart moeten uitnodigen en zorgen ervoor dat de uitvaart wordt uitgevoerd naar de wens van de overledene.

Het vertellen van het levensverhaal roept emoties op maar kan ook leiden tot herstel van familiebanden.

Op verzoek van de betrokkene brengen wij hem of haar weer terug naar betekenisvolle mensen of betekenisvolle plekken.

Naast de verhalen voegen wij ook gesproken tekst, foto’s en een portret toe. Het levensverhaal wordt zo mogelijk samengevat in een kort geschreven portret, een klein monumentje. Sommige mensen willen hun verhaal nu al aan de buitenwereld laten weten, die verhalen zijn te lezen op deze website.

In Amsterdam zijn wij gestart met het werven en opleiden van een aantal vrijwilligers die de levensverhalen van mensen zonder netwerk gaan opschrijven.

Stichting Walk of Life is een zelfstandige stichting die is voortgekomen uit het drugspastoraat in Amsterdam.

Onze missie is het opzetten van een landelijke netwerk zodat in heel Nederland de levensverhalen van mensen zonder netwerk worden opgeslagen in de database.

Ieder mens heeft een verhaal wat het waard is om verteld te worden!

Contact Us